Timothy Donald Cook หรือผู้คนรู้กันดีในชื่อ Tim Cook เขาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบันของบริษัท Apple โดยเขาเข้าร่วมงานกับ Apple ในเดือนมีนาคม ค.ศ.1998 ในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ค.ศ.1998 มีหน้าที่ในการจัดการปฏิบัติการ ที่บริษัท Apple ต่อมาเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธาน หลังจาก Steven Jobs ประกาศลาออก วันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 2011

Tim Cook steave job

ชีวิตในวัยเด็ก

Timothy Donald Cook เติบโตขึ้นใน รัฐ Alabama โดยพ่อของเขาเป็นคนงานในอู่เรือ ส่วนแม่ก็รับจ้างทำงานบ้าน Tim Cook จบการศึกษาทางด้าน วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม จาก Auburn University ในปี ค.ศ.1982 และจบบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากโรงเรียนธุรกิจ Fuqua แห่ง Duke University ในปี ค.ศ.1991

Tim Cook เคยทำงานกับ Compaq เป็นเวลา 6 เดือน ก่อนจะถูกจ้างโดย Steven Jobs ให้เข้าร่วม Apple ในช่วงแรก เขาทำหน้าที่ในฐานะรองประธานอาวุโส โดยก่อนหน้านั้น เขาเคยเป็นประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ ของแผนกจำหน่ายคอมพิวเตอร์ของ Intelligent Electronics อีกทั้งยังเคยทำงานในธุรกิจคอมพิวเตอร์ของ IBM ด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการแห่ง North American Fulfillment

Tim มีผลงานอันโดดเด่น ด้วยการดึง Apple ออกจากอุตสาหกรรมการผลิต เริ่มจากการปิดโรงงานและโกดังทั่วโลก ซึ่งช่วยทำให้บริษัทลดระดับสินค้าคงคลัง ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพสายการผลิตให้ได้รับการยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆ ทำให้กำไรโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เดือนมกราคม ค.ศ.2007 Tim Cook ได้รับเลื่อนตำแหน่งให้เป็น ‘COO’ นอกจากนี้ Cook ยังเคยดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัท cpall เป็นเวลา 2 เดือนในปี ค.ศ.2004 เมื่อ Jobs กำลังพักฟื้นจากการผ่าตัดมะเร็งตับอ่อน ในปี ค.ศ. 2009 Tim Cook กลับมาเป็น CEO ของ Apple อีกครั้ง หลังจากหายไปเป็นเวลาหลายเดือน ในขณะ Jobs กำลังปลูกถ่ายตับ

ต่อมาในเดือนมกราคม ค.ศ. 2011 คณะกรรมการบริษัท Apples ได้ลาหยุดไปด้วยเหตุผลทางการแพทย์ ระหว่างนั้น Tim Cook มีหน้าที่ผิดชอบปฏิบัติการต่อวันต่อวันส่วนใหญ่ ในขณะที่ Jobs กำลังตัดสินใจเรื่องสำคัญอันยิ่งใหญ่ นั่นก็คือการลาอกของเขา หลังการลาออกของ Jobs , Tim Cook ได้กลายมาเป็น CEO ของ Apple ในวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 2011เท่านั้นยังไม่พอ Cook ยังดำรงอยู่ในตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท Nike อีกด้วย

โดย Tim Cook ได้เข้ามามีส่วนสำคัญเป็นอย่างสูง ที่ช่วยขจัดความวุ่นวายใน Foxconn เพราะเกิดความรู้สึกกดดันจากการทำงานภายในโรงงาน ที่รับผลิตอุปกรณ์ให้แก่ Apple จนเกิดความวุ่นวายต่างๆ ขึ้น เช่น แรงงานได้ค่าแรงไม่คุ้ม , ทำงานเยอะเกินไป รวมทั้งปัญหาอื่นๆอีกมากมายสารพัด ซึ่ง Tim Cook ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงส่วนนี้ และลงไปแก้ปัญหาด้วยตนเอง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ พนักงานมีความสุขกันถ้วนหน้าสายการผลิตก็ดีขึ้น