สุดยอดอุปกรณ์ ที่สร้างปรากฎการณ์ไปทั่วโลก ด้วยการเข้ามาของ iphone นั้นถือว่าเป็น Generation ใหม่ที่ทำให้คนทั่วไปนั้นรู้จักถึง Smart Phone สุดยอดอุปกรณ์ฺที่สามารถตอบโจทย์ ในทุกด้านของควารมบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลง เล่นเว็บ หรือโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารก็สามาารถทำได้อย่างง่ายดาย ปัจจุบัน iphone นั้นได้พัีฒนามาจนถึง  iphone gen  7