แม้วันนี้ประเทศไทยของเรากำลังพึ่งตื่นตัวกับยุค Thailand 4.0 โดยการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเราไปตั้งนานแล้ว ไม่ว่าเราจะตื่นหรือนอน เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆจะไม่สามารถทำงานได้ หากขาดชิ้นส่วน “ซอฟแวร์” ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญในการจัดเก็บและประมวลผลในอุปกรณ์เทคโนโลยีเลยทีเดียว ทำให้การผลิตซอฟต์แวร์จัดว่าเป็นความรู้เฉพาะด้านและเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้ผลิต   “ซอฟต์แวร์” หรือชุดคำสั่งที่บรรจุไว้ในวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีเหล่านั้น ล้วนช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้และการทำงานได้เป็นอย่างดีทั้งในการบริหารงานเอกสาร สินค้า และบุคลากร ในเชิงธุรกิจ และนันทนาการ เพื่อความผ่อนคลาย ความบันเทิงนั่นเอง ส่วน “แชร์แวร์” หรือโปรแกรมประเภททดลองใช้งาน ซึ่งมีการจำกัดความสามารถของโปรแกรมบางอย่างไว้ ตามที่ผู้เขียน หรือเจ้าของโปรแกรมเป็นคนกำหนด ดังนั้น “ซอฟต์แวร์แชร์แวร์” จึงเป็นโปรแกรมฟรีฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ที่เจ้าของหรือผู้ผลิตได้อนุญาตให้พวกเราทดลองใช้งาน ก่อนตัดสินใจซื้อใช้ ซึ่งสามารถหาดาวน์โหลดได้ทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ตซอฟต์แวร์แชร์แวร์ที่คนไทยนิยมใช้กันก็จำพวกตระกูล Anti Virus และ Anti malware พวก Nod32, malwarebytes, Avira และโปรแกรมสามัญประจำเครื่องจำพวก IDM Internet download manager, Winrar, […]