Tim Cook

Timothy Donald Cook หรือผู้คนรู้กันดีในชื่อ Tim Cook เขาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบันของบริษัท Apple โดยเขาเข้าร่วมงานกับ Apple ในเดือนมีนาคม ค.ศ.1998 ในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ค.ศ.1998 มีหน้าที่ในการจัดการปฏิบัติการ ที่บริษัท Apple ต่อมาเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธาน หลังจาก Steven Jobs ประกาศลาออก วันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 2011