Apple inc ผู้คิดค้นนวัตกรรมมากมายที่เข้ามาเปลี่ยนโลก ในหลายปีที่ผ่านมานั้น มี Product มากมายที่ป้อนเข้าสู่ตลาดโลก ตามความต้องการของผู้ใช้ในหลากหลาย แพลทฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Iphone , Ipod ,Ipad ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก